Legal Due diligence (правовий аудит)

Legal Due diligence (правовий аудит) – це комплекс процедур і дій, спрямованих на всебічне дослідження діяльності компанії, її фінансового стану, правової стабільності і положення на ринку з подальшим наданням аналітичного звіту Замовнику.erhfbyf

Необхідність в проведенні Legal Due diligence (правового аудиту) виникає у Клієнта в процесі придбання, продажу або поглинання об’єкта інвестування. Оцінка вигод і зобов’язань передбачуваної операції проводиться шляхом аналізу усіх аспектів минулого, сьогодення і прогнозованого майбутнього придбаного бізнесу та виявлення будь-яких можливих ризиків.

Відсутність належної перевірки може стати причиною поганих фінансових результатів після зміни власника, причиною судових позовів, податкових і фінансових перевірок та інших більш неприємних наслідків.

Ризики непроведення:

– визнання недійсним випуску цінних паперів для акціонерного товариства;

– визнання недійсними (нікчемними) угод;

– визнання недійсними рішень, прийнятих органами управління;

– визнання недійсною реорганізації юридичної особи;

– ліквідація юридичної особи;

– притягнення до адміністративної відповідальності підприємства і його посадових осіб;

– притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб підприємства.

Етапи проведення:

– Збір документів і необхідних даних

– Експертиза отриманої документації на відповідності з національним законодавством і принципам ділового обороту.

– Надання комплексного звіту про фінансовий і правовий стан бізнесу.

Зміст звіту, що надається:

1. Загальна інформація

2. Технічне завдання

3. Корпоративне управління компанією

    3.1. Огляд установчих документів

    3.2. Огляд юридичного статусу

    3.2. Огляд основних документів про корпоративне управління

    3.3. Огляд рішень колегіальних органів управління

    3.4. Огляд основних довіреностей

4. Акції та акціонери компанії

    4.1. Огляд основних угод з акціями

    4.2. Огляд відомостей про акціонерів

    4.3. Огляд майнових і немайнових прав акціонерів

5. Державне регулювання діяльності компанії

6. Основні контракти та інші транзакції компанії

    6.1. Огляд договорів з основними постачальниками і покупцями

    6.2. Огляд кредитно-позикових операцій і фінансових зобов’язань

    6.3. Огляд договорів оренди та лізингу активів

7. Свідоцтва майнових прав компанії

    7.1. Огляд прав на нерухоме майно

    7.2. Огляд прав на інші істотні активи

    7.3. Огляд обтяжень активів

8. Трудові відносини в компанії

9. претензійно-позовна діяльність компанії

10. Резюме

Також, Юридична фірма «Audit Consulting» надає послуги:

– Юридичне обслуговування

– Бухгалтерське обслуговування

– Розробка внутрішньої документації

– Перевірка партнерів та контрагентів

– Оптимізація

– Супровід державних. тендерів/

Телефони:

066-911-06-40

068-911-06-40

063-911-06-40