Реєстрація кредитної організації та Реєстрація кредитною компанії

Вам необхідна реєстрація кредитної компанії, і Ви хочете це зробити в найкоротші терміни з найменшими витратами?

Реєстрація кредитної організації у нас – висока якість від професіоналів! Ми будемо раді Вам допомогти!

Рекомендація – ЗАСЛУЖЕНА ДОСВІДОМ!

ВІДКРИТО БІЛЬШЕ 150 РІЗНИХ ФІНАНСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛУЧЕНО ПОНАД 300 ФІНАНСОВИХ ліцензій оформлені КУПІВЛЯ ПОНАД 100 ФІНАНСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ: з 2017 року був скасований такий фінансовий інститут, як Кредитна установа. Відповідно кредитні установи перестали існувати і анулювалися для них ліцензії на кредитування за рахунок залучених коштів. Ліцензія на кредитування видається безстроково!

Фактично, зараз можна назвати кредитною установою – класичну фінансову компанію, яка має вигляд фінансової послуги – кредитування, і отримала відповідну ліцензію на кредитування за рахунок власних коштів. Така фінансова компанія може також надавати інші фінансові послуги: факторинг, лізинг, гарантії, поручительства і т.п., отримавши попередньо кожну ліцензію.

Кредитна організація (установа) – це фінансова компанія, яка, згідно із законодавством, має право надавати кредити юридичним і фізичним особам за рахунок власних коштів.

Кредитна організація (установа) є не банківської фінансової кредитної організацією, діяльність якої контролюється Нацкомфінпослуг (раніше – Держфінпослуг). Для початку своєї діяльності, Кредитна організація (установа) зобов’язана у відповідному порядку пройти реєстрацію, як фінансової організації, бути внесеною до реєстру фін.організацій, отримати відповідні Свідоцтво, і отримати ліцензію на кредитування.

ВИДИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ кредитної організації. ЛІЦЕНЗІЙНІ ВИМОГИ.

Всі види фінансових послуг, включаючи надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів підлягають ліцензуванню, і вимагають отримання окремої ліцензії на кожну фінансову послугу. Порядок отримання фінансових ліцензій регулюється Постановою КабМіну №913 від 07.12.2016г.

Якщо, кредитна організація (установа) має намір надавати фінансові кредити за рахунок залучених кошти, їй необхідно отримати відповідну ліцензію. Ліцензія видається терміном на 3 роки і може бути повторно видається на 5 років, якщо до кредитної організації і її відділенням не застосовувалися заходи впливу з боку контролюючих органів.

Спеціальна пропозиція! Наша компанія може надати Вам письмову консультацію щодо вибору і оптимального впровадження фінансової компанії в Ваші бізнес процеси і структури.

Маючи ліцензію, кредитна організація має право:

– надавати фінансових кредитів за рахунок власних коштів

– здійснювати обслуговування кредитів;

– здійснювати рефінансування іпотечних кредитів;

– здійснювати діяльність по кредитним договорам з іншими кредитними установами.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ кредитної організації (КОМПАНІЇ)

Згідно Розпорядження Нацфінпослуг, мінімальний розмір статутного капіталу кредитної організації повинен бути не менше 3 млн. Гривень. Статутний капітал кредитної організації повинен бути сформований виключно грошовими коштами.

Варто звернути увагу! Якщо, Ви захочете в кредитній компанії змінити перелік фінансових послуг, які можуть надаватися іншими фінансовими компанія, Ви зіткнетеся з додатковими вимогами до розміру статутного капіталу такої фінансової компанії (від 3 млн. Грн. До 5 млн. Грн.).

Ми рекомендуємо! Якщо Ви хочете, що б Ваша фінансова компанія в поточної та майбутньої господарської діяльності була універсальна, бажано створювати статутний капітал від 5 млн. Грн. Це дозволить Вам в подальшому уникнути тривалі і багатоетапні процедури збільшення статутного капіталу з усіма наслідками, що випливають в Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг).

 Чи не маєте можливість сформувати статутний капітал?

Ми допоможемо Вам це зробити в найкоротші терміни і за низькими цінами!

ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ кредитної організації (КОМПАНІЇ)

Кредитна організація (установа) зобов’язаний мати відповідні кваліфіковані кадри. Це регламентується Розпорядженням Нацкомфінпослуг №41 та Розпорядженням Держфінпослуг №1590 від 13.07.2004г.

Вимоги до директора:

– повну вищу освіту (спеціаліст, магістр);

– пройшов підвищення кваліфікації і здав іспит у напрямку фінансові установи;

– загальний трудовий стаж від 5 років, з яких від 2-х років – на керівних посадах, в тому числі: від 1-го року на ринку фінансових послуг;

– же не бути протягом останніх 5 років керівником, фин.директор або головбухом фін.учрежденія, визнаного банкрутом, підданого ліквідації, або до якої були застосовані заходи впливу з боку контролюючих органів;

– не мати непогашеної або не знятої судимості за умисні злочини в сфері госп. і службової діяльності;

– мати бездоганну репутацію.

Вимоги до головного бухгалтера:

– повну вищу освіту (спеціаліст, магістр, бакалавр);

– пройшов підвищення кваліфікації і здав іспит у напрямку фінансові установи;

– загальний трудовий стаж на керівних посадах, пов’язаних фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фін.услуг на посадах, пов’язаних з фін. або бухгалтерською діяльністю, – не менше ніж 2-х років, в тому числі: від 1-го року на ринку фінансових послуг;

– же не бути протягом останніх 5 років керівником, фин.директор або головбухом фін.учрежденія, визнаного банкрутом, підданого ліквідації, або до якої були застосовані заходи впливу з боку контролюючих органів;

– не мати непогашеної або не знятої судимості за умисні злочини в сфері госп. і службової діяльності.

Ви хочете відкрити кредитну організацію, але не маєте необхідний персонал?

Ми допоможемо Вам в цьому!

ВИМОГИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.

Кредитна компанія (кредитна установа) у своїй діяльності повинна керуватися вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та іншими нормативними актами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму ».

Також, відповідальним за проведення фінансового моніторингу може бути призначений Директор фінансової компанії, який також повинен пройти курси і отримати сертифікат у напрямку фін. моніторингу. Підвищення кваліфікації працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, здійснюється шляхом проходження навчання не рідше 1 разу на 3 роки.

При наявності у фінансовій компанії філії (відокремленого підрозділу), відповідальний за фін. моніторингу повинен бути призначений і там.

Не може одна особа бути одночасно призначеним фін.моніторщіком:

– в страховій компанії і її філії;

– в декількох філіях, які мають право здійснювати розрахунково-касові операції;

– у фінансовій компанії і її філії, які розташовані в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж сама фінансова компанія.

З метою забезпечення виконання вимог щодо проведення фінансового моніторингу кредитна компанія зобов’язана:

– призначити співробітника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (відповідальний за проведення фінансового моніторингу повинен мати відповідний сертифікат з фінансового моніторингу);

– розробити і затвердити правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

 Чи не маєте відповідального за фінансовий моніторинг?

Ми допоможемо Вам в цьому!

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ: «РЕЄСТРАЦІЯ кредитної організації»

Етапи створення кредитної організації Терміни
Реєстрація юридичної особи 5 р.д.
Формування статутного капіталу (при необхідності) від 2 р.д.
Реєстрація в Нацкомфінпослуг як фінансової організації 30 к.д.
Отримання ліцензії 15 к.д.

Додаткові послуги:

1. Надання директора, головного бухгалтера та відповідального за фін.моніторінг необхідної кваліфікації

2. Формування статутного капіталу

3. Юридична адреса для кредитної компанії

4. Отримати ліцензію на кредитування за рахунок залучених коштів (для кредитної установи)

http://auditcnt.com.ua/uk/category/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%83-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%8e/

Розробка внутрішньої документації, реєстрація ТОВ, ліцензії, сертифікати

З юридичного боку, бізнес починається з реєстрації фірми або суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи (ФОП).

Після реєстрації засновники або ФОП має на руках первинні установчі документи, що підтверджують про включення до ЄДРПОУ, взяття на облік в податковій, пенсійному фонді та інших фондах обов’язкового страхування.

Тільки, вище згаданих установчих документів може бути мало для ведення того чи іншого бізнесу. Існує багато видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, сертифікації, інших обов’язкових погоджень в державних органах.

Також, по мимо додаткових дозволів і ліцензій, отриманих в державних організаціях, на вашому підприємстві повинен бути пакет внутрішніх обов’язкових документів (інструкцій, положень, порядків, посадових інструкцій, наказів і тд.).

Відсутність на підприємстві таких документів, дає можливість контролюючим органам, проводячи чергову перевірку, збільшити суми штрафів.

Юристи та Адвокати фірми «Audit Center» нададуть наступні послуги:

– Отримання для Вашого бізнесу всіх необхідних ліцензій, патентів, дозволів і погоджень;

– Підготовка повного пакета обов’язкових внутрішніх документів підприємства з урахуванням специфіки господарської діяльності;

– Підбірка нормативно-правових документів, якими регулюється Ваша господарська діяльність;

– Проведення інструктажів для працівників щодо їх поведінки в екстрених випадках;

– Навчання працівників та керуючий склад підприємства про поведінку під час перевірок контролюючих органів.

Юристи та Адвокати Юридичної фірми «Audit Center» мають великий досвід в підготовці внутрішніх документів, погоджень і дозволів на підприємстві. У практиці, серед видів господарської діяльності є: ресторанний бізнес, готельний бізнес, туристичний бізнес, ломбардна діяльність, будівельна діяльність, транспортний бізнес і багато інших.

Також, Юридична фірма «Audit Audit Center» надає consulting послуги:

– Юридичне обслуговування

– Бухгалтерське обслуговування

– Правовий аудит (Legal Due diligence)

– Перевірка партнерів та контрагентів

– Оптимізація

– Супровід державних. тендерів

Телефони:

066-911-06-40

068-911-06-40

063-911-06-40

Question. What is your firm’s pricing policy?

What is your firm’s pricing policy?

Audit Consulting maintains loyalty in its pricing policy. We always go to meet the Client and are ready to offer the optimal payment system. The cost of our legal services depends on many factors. There are fixed-rate services, and there are services that are difficult to calculate in advance. You can get more exact price information by phone or at the office of our law firm.

Can your law firm visit your Client?

So. Our law firm appreciates Client’s time and travel to the client’s office or other convenient location. Also, our specialists negotiate with Customers through various modern telecommunication means.

Do you provide services only in Kyiv (Ukraine) or in other cities (countries)?

Audit Consulting has both full-time lawyers and attorneys in many regions of Ukraine, as well as professionals who work on the client’s request. Also, our law firm cooperates with many foreign law firms of the CIS and far abroad.

Can we get acquainted with your clients and successful projects?

Our law firm maintains complete confidentiality in dealing with our Clients and adheres to the ethics of non-disclosure of information about its Client and his / her cases. But, in some cases, when the buyer does not object to the publicity of our cooperation with him and gave his written consent, we may refer to business relations with customers.

Sometimes we need legal help, but it doesn’t make sense to hire a lawyer. Can we partner with your law firm on an ongoing basis?

Yes of course. Our firm is ready to develop a customized package of legal services for you. Also, with full legal support (outsourcing), you get a discount on additional legal services.

Legal Due diligence (правовий аудит)

Legal Due diligence (правовий аудит) – це комплекс процедур і дій, спрямованих на всебічне дослідження діяльності компанії, її фінансового стану, правової стабільності і положення на ринку з подальшим наданням аналітичного звіту Замовнику.erhfbyf

Необхідність в проведенні Legal Due diligence (правового аудиту) виникає у Клієнта в процесі придбання, продажу або поглинання об’єкта інвестування. Оцінка вигод і зобов’язань передбачуваної операції проводиться шляхом аналізу усіх аспектів минулого, сьогодення і прогнозованого майбутнього придбаного бізнесу та виявлення будь-яких можливих ризиків.

Відсутність належної перевірки може стати причиною поганих фінансових результатів після зміни власника, причиною судових позовів, податкових і фінансових перевірок та інших більш неприємних наслідків.

Ризики непроведення:

– визнання недійсним випуску цінних паперів для акціонерного товариства;

– визнання недійсними (нікчемними) угод;

– визнання недійсними рішень, прийнятих органами управління;

– визнання недійсною реорганізації юридичної особи;

– ліквідація юридичної особи;

– притягнення до адміністративної відповідальності підприємства і його посадових осіб;

– притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб підприємства.

Етапи проведення:

– Збір документів і необхідних даних

– Експертиза отриманої документації на відповідності з національним законодавством і принципам ділового обороту.

– Надання комплексного звіту про фінансовий і правовий стан бізнесу.

Зміст звіту, що надається:

1. Загальна інформація

2. Технічне завдання

3. Корпоративне управління компанією

    3.1. Огляд установчих документів

    3.2. Огляд юридичного статусу

    3.2. Огляд основних документів про корпоративне управління

    3.3. Огляд рішень колегіальних органів управління

    3.4. Огляд основних довіреностей

4. Акції та акціонери компанії

    4.1. Огляд основних угод з акціями

    4.2. Огляд відомостей про акціонерів

    4.3. Огляд майнових і немайнових прав акціонерів

5. Державне регулювання діяльності компанії

6. Основні контракти та інші транзакції компанії

    6.1. Огляд договорів з основними постачальниками і покупцями

    6.2. Огляд кредитно-позикових операцій і фінансових зобов’язань

    6.3. Огляд договорів оренди та лізингу активів

7. Свідоцтва майнових прав компанії

    7.1. Огляд прав на нерухоме майно

    7.2. Огляд прав на інші істотні активи

    7.3. Огляд обтяжень активів

8. Трудові відносини в компанії

9. претензійно-позовна діяльність компанії

10. Резюме

Також, Юридична фірма «Audit Consulting» надає послуги:

– Юридичне обслуговування

– Бухгалтерське обслуговування

– Розробка внутрішньої документації

– Перевірка партнерів та контрагентів

– Оптимізація

– Супровід державних. тендерів/

Телефони:

066-911-06-40

068-911-06-40

063-911-06-40

Свідотство платника ПДВ

Ви не можете отримати свідоцтво ПДВ? Вам необґрунтовано відмовляють у реєстрації платника на додану вартість?

Свідоцтво платника ПДВ

Ми допоможемо в будь-якому районі м.Києва отримати свідоцтво ПДВ в найкоротші терміни!

Отримати свідоцтво ПДВ (статус платника ПДВ) – одна з актуальних проблем сучасного бізнесу. Навіть з внесенням змін до Податкового кодексу (далі – ПКУ), які повинні полегшити бажаючим госп. суб’єктам отримати свідоцтво ПДВ, існують підводні камені, які на практиці стають перепоною в досягненні бажаного результату – стати платником ПДВ.

Що ми можемо запропонувати? Надаючи послугу «отримати свідоцтво ПДВ», ми готуємо повний пакет документів, необхідний для того, щоб гарантовано отримати свідоцтво ПДВ. Допомагаємо підприємствам мати законні підстави згідно з ПКУ для отримання свідоцтва ПДВ. Перевіряємо відповідність зазначених Вами даних з наявними відомостями у всіх необхідних документах. Правильно заповнюємо форму 1-ПДВ, що виключить можливість відмови в отриманні свідоцтва ПДВ. Представляємо Ваші інтереси в податковій інспекції і податкової міліції з питань отримання свідоцтва ПДВ.

Наша перевага – законна можливість для Вас отримати свідоцтво ПДВ (статус платника ПДВ). Звернувшись до нас, Ви зможете отримати свідоцтво ПДВ на законних підставах, що дозволить Вам спокійно вести свій бізнес і не переживати про позбавлення свідоцтва ПДВ. Ми допомагаємо отримати свідоцтво ПДВ підприємствам, які мають або будуть мати на це право. Ми не пропонуємо сумнівних схем, які можуть занести підприємство в чорний список податкової. Всі наші Клієнти змогли отримати свідоцтво ПДВ на умовах і в терміни узгоджені попередньо з нами.

Умови роботи і гарантії. Ми працюємо на результат, саме з цього, оплата відбувається в момент отримання свідоцтва ПДВ. Ми підписуємо договір з чіткими термінами, ціною і нашими зобов’язаннями отримати свідоцтво ПДВ в чітких рамках умов договору. Перш, ніж дати Вам відповідь за умовами отримання свідоцтва ПДВ, ми попередньо перевіряємо Ваше підприємство на наявність будь-яких причин, які можуть Вам перешкодити отримати свідоцтво ПДВ. Якщо такі є, Ви їх виправляєте самі або з нашою допомогою. Працюючи з нами, Ви зможете отримати свідоцтво ПДВ в терміни: 4 – 8 днів. Ми не обіцяємо того, що не можемо виконати!

Фахівці Юридичної фірми “Audit Consulting” проконсультує Вас як законно отримати оборот в 1000000 грн., Допоможе скласти всі необхідні документи що б отримати свідоцтво ПДВ і отримає свідоцтво ПДВ.

Вид послуг – Строки – Ціна

 • Загальна юридична консультація (разова) – безкоштовно
 • Письмова юридична консультація (правовий висновок) – 500 грн.
 • Консультація по створенню обороту в 1000000 грн. – 18000 грн.
 • Отримання свідоцтва ПДВ (реєстрація платника ПДВ) 5 р.д. від 1800 грн.
 • Збереження / відновлення свідоцтва ПДВ від 1 р.д. від 5000 грн.
 • Реєстрація ТОВ з ПДВ 10 – 15 р.д. 4300 грн.

Що говорить Податковий кодекс України бажаючим отримати свідоцтво ПДВ

Зараз отримати свідоцтво ПДВ можна в обов’язковому і добровільному порядках:

Отримати свідоцтво ПДВ в обов’язковому порядку

1. У випадку наявності у компанії обороту, що перевищує 1 000 000 грн. протягом останніх 12 календарних місяців, вона зобов’язана стати платником ПДВ і отримати свідоцтво ПДВ. Вище зазначений оборот повинен бути досягнутий за операціями, які підлягають обкладенню податком на додану вартість.

2. Отримати свідоцтво ПДВ зобов’язані компанії, які проводять операції з поставки конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яке не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність. При цьому такі особи мають право отримати свідоцтво ПДВ без наявності обороту в 1000000 грн., А також незалежно від того, який режим оподаткування використовують такі особи відповідно до законодавства.

3. Також, згідно п. 183.4 ст.183 ПКУ обов’язковій реєстрації платника податку на додану вартість проходять особи, які переходять на загальну систему оподаткування зі спрощеної системи оподаткування, у разі, якщо такі особи відповідає вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 розділу V ПКУ, а саме: наявність обороту понад 1000000 грн.

Порядок обов’язкової реєстрації платником ПДВ:

Отримати свідоцтво ПДВ в добровільному порядку

Отримати свідоцтво ПДВ в добровільному порядку, завдяки зміни в ПКУ, стало можливим без наявності статутного капіталу понад 1 млн.грн або ведення госп. діяльності більше 12 календарних місяців з контрагентами (платниками ПДВ), що становить 50% від загального оборота¸ як це було раніше. Тепер, отримати свідоцтво ПДВ може кожен бажаючий, який здійснює господарську діяльність, що оподатковується ПДВ. Така реєстрація платником ПДВ відбувається за заявою.

Телефони:

066-911-06-40

068-911-06-40

063-911-06-40

Legal Due diligence

Legal Due diligence is a set of procedures and actions aimed at a comprehensive study of a company’s activity, its financial status, legal stability and market position, followed by the submission of an analytical report to the Customer.erhfbyf

The need for Legal Due diligence arises from the Client in the process of acquisition, sale or acquisition of the investment object. The benefits and liabilities of the intended transaction are assessed by analyzing all aspects of the past, present and projected future of the business acquired and identifying any potential risks.

Lack of due diligence can cause poor financial results after the owner changes, cause lawsuits, tax and financial audits and other more unpleasant consequences.

Non-conduct risks:

– invalidation of the issue of securities for a joint-stock company;

– recognition of null and void agreements;

– invalidation of decisions made by management bodies;

– recognition of invalid reorganization of a legal entity;

– liquidation of a legal entity;

– bringing to administrative responsibility of the enterprise and its officials;

– criminal prosecution of company officials.

Stages of carrying out:
– Collection of documents and necessary data

– Examination of the received documentation in accordance with the national legislation and principles of business turnover.

– Provide a comprehensive report on the financial and legal status of the business.

Content of the report provided:
1. General information

2. Specification

3. Corporate management of the company

3.1. Review of constituent documents

3.2. Legal status overview

3.2. Overview of key corporate governance documents

3.3. Review of decisions of collegial governing bodies

3.4. Overview of the basic power of attorney

4. Shares and shareholders of the company

4.1. Overview of major stock deals

4.2. Shareholder Overview

4.3. Review of shareholders’ property and non-property rights

5. State regulation of the company

6. Major contracts and other transactions of the company

6.1. Overview of contracts with major suppliers and buyers

6.2. Review of loan operations and financial liabilities

6.3. Review of leases and leases of assets

7. Certificates of property rights of the company

7.1. Real Estate Rights Review

7.2. Review of rights to other material assets

7.3. Asset encumbrance overview

8. Labor relations in the company

9. claim activity of the company

10. Summary

Also, Audit Consulting Law Firm provides services:
– Legal services

– Accounting services

– Development of internal documentation

– Checking partners and counterparties

– Optimization

– Support of state. of tenders /

Phones:

066-911-06-40

068-911-06-40

063-911-06-40

Юридическая консультация 911

Юридическая консультация 911

В рамках обеспечения экстренной помощи жителям и гостям города Киева в нашей команде действуют профессиональные адвокаты и юристы, специализирующиеся на различных направления права:

 • Адвокаты по уголовным делам экономической направленности.
 • Вынесение из жилища (юристы по недвижимости).
 • Автоадвокат, ДТП.
 • Депортация, втды на жительство, миграция.
 • Адвокаты по вопросам мобилизации и призыва на воинскую службу (военный адвокат).
 • Адвокаты по защите от специальных антикоррупционных органов (НАБУ, САП).
 • Адвокаты по семейным делам.
 • Адвокаты по общекриминальным делам против жизни и здоровья (грабежи, кражи, разбои).

Наши партнеры: 

Адвокатско-консалтингове бюро — http://donadvocat.com

Иммиграционный адвокат — http://immigration.com.ua

Правовой центр недвижимости — http://pravovoycentr.kiev.ua

Адвокат по хозяйственным и бизнес делам  — http://hozpravo.com.ua

Адвокаты по защите прав интеллектуальной собственности — http://ip-centr.kiev.ua

Адвокаты по административным спорам — http://adminpravo.com.ua

Позвонив по единому номерам:

066-911-06-40

068-911-06-40

063-911-06-40

Вы получите возможность получить юридическую консультацию или экстренную правовую помощь на месте происшествия.

Список фінансових компаній для продажу

ПРОПОНУЄМО КУПИТИ ФІНАНСОВУ КОМПАНІЮ:

Чистий (без діяльності) Фінансова компанія з 4-ма ліцензіями:
– факторинг;
– кредитування;
– фінансовий лізинг;
– гарантії та поруки.
ТОВ “ФК” ______ КАПІТАЛ ”
Адреса реєстрації: м. Київ, Шевченківський район
Дата реєстрації ТОВ: липень 2018 року.
Дата реєстрації ФК: листопад 2018 року.
Ліцензії оплачені!
Вся звітність є.
Статутний капітал 5,1 млн. Формувався одним траншем.
Структура власності – закільцьованих (не потребує узгодження). При необхідності можна легко раскольцевать на покупця і отримати погодження.
Реальний офіс. Договір оренда оплачений на 1 рік з можливістю продовження.
Розроблені та затверджені нові правила і документи, актуальні на сьогодні.
Код: 33
Детальну інформацію готові надати при особистому зверненні.

Ціна: 10000 дол.США

Чиста (без діяльності) Фінансова компанія з 4-ма ліцензіями:
– факторинг;
– кредитування;
– фінансовий лізинг;
– гарантії та поруки.
ТОВ “______ АЛЬЯНС”
Адреса реєстрації: м.Київ, Шевченківський район
Дата реєстрації ТОВ: липень 2018 року.
Дата реєстрації ФК: листопад 2018 року.
Ліцензії оплачені!
Вся звітність подавалася.
Статутний капітал 5,1 млн. Формувався одним траншем.
Структура власності – закільцьованих (не потребує узгодження). При необхідності можна легко раскольцевать на покупця і отримати погодження.
Реальний офіс. Договір оренда оплачений на 1 рік з можливістю продовження.
Розроблені та затверджені нові правила і документи, актуальні на сьогодні.
Код: 34
Детальну інформацію готові надати при особистому зверненні.

Ціна: 10000 дол.США
Чиста (без діяльності) Фінансова компанія з 4-ма ліцензіями:
– факторинг;
– кредитування;
– фінансовий лізинг;
– гарантії та поруки.
ТОВ “ФК” _______ КЕПІТАЛ ”
Адреса реєстрації: м.Київ, Голосіївський район
Дата реєстрації ТОВ: липень 2018 року.
Дата реєстрації ФК: листопад 2018 року.
Ліцензії оплачені!
Вся звітність податися.
Статутний капітал 5,1 млн. Формувався одним траншем.
Структура власності – закільцьованих (не потребує узгодження). При необхідності можна легко раскольцевать на покупця і отримати погодження.
Реальний офіс. Договір оренда оплачений на 1 рік з можливістю продовження.
Розроблені та затверджені нові правила і документи, актуальні на сьогодні.
Код: 35
Детальну інформацію готові надати при особистому зверненні.

Ціна: 10000 дол.США

ПРОПОНУЄМО КУПИТИ факторингові компанії:

Чиста Факторингова компанія:
ТОВ “ЕНЕРДЖІ __________”
Адреса реєстрації: м.Київ, Шевченківський район
Дата реєстрації ФК: кінець 2018 року.
Ліцензія на факторинг оплачена!
Вся звітність податися.
Статутний капітал 5,1 млн. Формувався одним траншем.
Структура власності – закільцьованих (не потребує узгодження). При необхідності можна легко раскольцевать на покупця і отримати погодження.
Реальний офіс. Договір оренда оплачений на 1 рік з можливістю продовження.
Розроблені та затверджені нові правила і документи, актуальні на сьогодні.
Код: 41
Детальну інформацію готові надати при особистому зверненні.

Ціна: 9000 дол.США

Факторингова компанія:
ТОВ “______ ФІНАНС”
Адреса реєстрації: м.Київ, Голосіївський район
Дата реєстрації ТОВ: липень 2018 року.
Дата реєстрації ФК: листопад 2018 року.
Ліцензія на факторинг оплачена!
Вся звітність податися.
Статутний капітал 5,1 млн. Формувався одним траншем.
Структура власності – закільцьованих (не потребує узгодження). При необхідності можна легко раскольцевать на покупця і отримати погодження.
Реальний офіс. Договір оренда оплачений на 1 рік з можливістю продовження.
Розроблені та затверджені нові правила і документи, актуальні на сьогодні.
Код: 42
Детальну інформацію готові надати при особистому зверненні.

Ціна: 9000 дол.США

ПРОПОНУЄМО КУПИТИ КРЕДИТНУ КОМПАНІЮ (КУПИТИ КРЕДИТНУ УСТАНОВА):

Чиста Кредитна компанія (Кредитна установа):
ТОВ “ФІН ____ КАПІТАЛ”
Адреса реєстрації: м.Київ, Шевченківський район
Дата реєстрації ФК: кінець 2018 року.
Ліцензія на видачу кредитів оплачена!
Вся звітність податися.
Статутний капітал 5,1 млн. Формувався одним траншем.
Структура власності – закільцьованих (не потребує узгодження). При необхідності можна легко раскольцевать на покупця і отримати погодження.
Реальний офіс. Договір оренда оплачений на 1 рік з можливістю продовження.
Розроблені та затверджені нові правила і документи, актуальні на сьогодні.
Код: 56
Детальну інформацію готові надати при особистому зверненні.

Ціна: 9000 дол.США

ПРОПОНУЄМО КУПИТИ лізингову компанію:

Лізингова компанія:
ТОВ “__________ КАПІТАЛ”
Адреса реєстрації: м. Київ, Шевченківський район
Дата реєстрації ФК: 2018 року.
Ліцензія на фінансовий лізинг оплачена!
Вся звітність подається.
Статутний капітал 5,1 млн. Формувався одним траншем.
Структура власності – закільцьованих (не потребує узгодження). При необхідності можна легко раскольцевать на покупця і отримати погодження.
Реальний офіс. Договір оренди оплачений на 1 рік з можливістю продовження.
Розроблені та затверджені нові правила і документи, актуальні на сьогодні.
Код: 60
Детальну інформацію готові надати при особистому зверненні. Ціна: 9000 дол.США
Чиста Лізингова компанія:
ТОВ “______ ФІНАНС”
Адреса реєстрації: м. Київ, Голосіївський район
Дата реєстрації ФК: 2018 року.
Ліцензія на фінансовий лізинг оплачена!
Вся звітність податися.
Статутний капітал 5,1 млн. Формувався одним траншем.
Структура власності – закільцьованих (не потребує узгодження). При необхідності можна легко раскольцевать на покупця і отримати погодження.
Реальний офіс. Договір оренда оплачений на 1 рік з можливістю продовження.
Розроблені та затверджені нові правила і документи, актуальні на сьогодні.
Код: 63
Детальну інформацію готові надати при особистому зверненні.

Ціна: 9000 дол.США

ПРОПОНУЄМО КУПИТИ КОМПАНІЮ З ВИДАЧІ гарантій та поручительств:

Чистий Фінансова компанія по видачі гаратній і поручительств:
ТОВ “СІТІ КАПІТАЛ _______”
Адреса реєстрації: м.Київ, Голосіївський район
Дата реєстрації ФК: кінець 2018 року.
Ліцензія на факторинг оплачена!
Вся звітність податися.
Статутний капітал 5,1 млн. Формувався одним траншем.
Структура власності – закільцьованих (не потребує узгодження). При необхідності можна легко раскольцевать на покупця і отримати погодження.
Реальний офіс. Договір оренда оплачений на 1 рік з можливістю продовження.
Розроблені та затверджені нові правила і документи, актуальні на сьогодні.
Код: 11
Детальну інформацію готові надати при особистому зверненні. Ціна: 9000 дол.США

ПРОПОНУЄМО КУПИТИ ЛОМБАРД:

Чи готові прийняти Вашу заявку і сформувати пропозицію!

На даний момент в нашому розпорядженні немає власного Ломбарда.

Ми можемо провести моніторинг і підібрати Вам підходящий варіант. Ми досконально знаємо ринок фінансових компаній і послуг, і допоможемо Вам купити стоїть Ломбард.

Також, ми можемо Вам запропонувати створити Ломбард і отримати ліцензію на видачу кредитів.

Звертаємо увагу: якщо Ви хочете купити Ломбард, головною умовою буде є підтвердження Покупцем походження своїх коштів (джерела доходів).

ПРОПОНУЄМО КУПИТИ КРЕДИТНУ СПІЛКУ:

Чи готові прийняти Вашу заявку і сформувати пропозицію!

На даний момент в нашому розпорядженні немає власного Кредитної Спілки.

Ми можемо провести моніторинг і підібрати Вам підходящий варіант. Ми досконально знаємо ринок фінансових компаній і послуг, і допоможемо Вам купити стоїть Кредитна Спілка.

Також, ми можемо Вам запропонувати створити Кредитна Спілка і отримати ліцензію на депозити і ліцензію на кредитування.

ПРОПОНУЄМО КУПИТИ СТРАХОВУ КОМПАНІЮ:

Чи готові прийняти Вашу заявку і сформувати пропозицію!

На даний момент в нашому розпорядженні немає власної Страхової компанії.

Ми можемо провести моніторинг і підібрати Вам підходящий варіант. Ми досконально знаємо ринок фінансових компаній і послуг, і допоможемо Вам купити стоїть Страхову компанію.

Також, ми можемо Вам запропонувати створити Страхову компанію і отримати різні ліцензії на страхування (страхові ліцензії).

Звертаємо увагу: якщо Ви хочете купити Страхову компанію, головною умовою буде є підтвердження Покупцем походження своїх коштів (джерела доходів).

ПРОПОНУЄМО КУПИТИ КОМПАНІЮ ПО ОБМІНУ ВАЛЮТ:

Чи готові прийняти Вашу заявку і сформувати пропозицію!

На даний момент в нашому розпорядженні немає власної Фінансової компанії з ліцензією на Обмін валют.

Ми можемо провести моніторинг і підібрати Вам підходящий варіант. Ми досконально знаємо ринок фінансових компаній і послуг, і допоможемо Вам купити стоїть фінансову компанію з обміну валют.

Також, ми можемо Вам запропонувати створити Фінансову компанію і отримати ліцензію на Обмін валют в НБУ.

Звертаємо увагу: незалежно від того, чи хочете Ви купити фінансову компанію з обміну валют або створити її, головною умовою буде є підтвердження Покупцем (Засновником) походження своїх коштів (джерела доходів).

ПРОПОНУЄМО КУПИТИ ПЛАТІЖНУ КОМПАНІЮ (КОМПАНІЮ для ПЕРЕВЕДЕННЯ КОШТІВ):

Чи готові прийняти Вашу заявку і сформувати пропозицію!

На даний момент в нашому розпорядженні немає власної Фінансової компанії з ліцензією на переказ грошових коштів.

Ми можемо провести моніторинг і підібрати Вам підходящий варіант. Ми досконально знаємо ринок фінансових компаній і послуг, і допоможемо Вам купити стоїть фінансову компанію з переказу грошових коштів (платіжну компанію).

Також, ми можемо Вам запропонувати створити Фінансову компанію і отримати ліцензію на переказ грошових коштів.

Звертаємо увагу: незалежно від того, чи хочете Ви купити платіжну фінансову компанію або створити її, головною умовою буде є підтвердження Покупцем (Засновником) походження своїх коштів (джерела доходів).

ПРОПОНУЄМО КУПИТИ КУА (КУПИТИ КОМПАНІЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ):

Чи готові прийняти Вашу заявку і сформувати пропозицію!

На даний момент в нашому розпорядженні немає власної Компанії з Управління Активами.

Ми можемо провести моніторинг і підібрати Вам підходящий варіант. Ми досконально знаємо ринок фінансових компаній і послуг, і допоможемо Вам купити стоїть КУА.

Також, ми можемо Вам запропонувати створити КУА.

Звертаємо увагу: незалежно від того, чи хочете Ви купити Компанію з Управління Активами або створити її, головною умовою буде є підтвердження Покупцем (Засновником) походження своїх коштів (джерела доходів).

ПРОПОНУЄМО КУПИТИ КІФ (КУПИТИ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД):

Чистий Корпоративний Інвестиційний Фонд (КІФ)
ТОВ “_____”
Адреса реєстрації: р.Дніпро
Статутний капітал 5 млн.
Для додаткової емісії ЦБ потрібно заплатити мито 0,1% від випуску акцій, але не більше 96050,00 грн. (50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних громадян).

Якщо випуск акцій понад 130 млн.грн., То необхідно йти на співбесіду в НКЦПФР.

Розроблені та затверджені нові правила і документи, актуальні на сьогодні.
Термін переоформлення: 30 к.д.

Код: 9
Детальну інформацію готові надати при особистому зверненні.

Ціна: 30000 дол.США

ПРОПОНУЄМО КУПИТИ БАНК:

Чи готові прийняти Вашу заявку і сформувати пропозицію!

Проведемо моніторинг банківського сектора і сформуємо актуальні пропозиції.

Вартість нашої роботи по підбору банківської установи: від 5000 дол.США.

Звертаємо увагу: незалежно від того, чи хочете Ви купити Банк або створити його, головною умовою буде є підтвердження Покупцем (Засновником) походження своїх коштів (джерела доходів).

ЧОМУ AUDIT CENTER?

Ми допоможемо Вам купити фін.компанію за 1 день

Ми переоформимо фінансову компанію на Вас!

МИ РОЗУМІЄМО І ВИКОНУЄМО ПОТРЕБИ НАШИХ КЛІЄНТІВ

Ми пропонуємо Клієнту купити фінансову компанію з тими характеристиками, – які Клієнт замовив.
Купівля компанії для Клієнта – займає 5 хвилин спілкування з нами.
Ми не витрачаємо час Клієнта на заповнення різних форм і заявок.

ПРОДАЖ ТІЛЬКИ АКТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ФІКСОВАНОЮ ЦІНОЮ

Наша база фінансових компаній оновлюється щодня, що дає можливість пропонувати актуальні фінансові компанії і з різними ліцензіями.

Ми не витрачаємо час Клієнта на перевірку списку компаній, які вже продані або «під завдатком» – тільки актуальні готові фінансові компанії!

Відкритою і зрозумілою ЦІНА УГОДИ ДЛЯ ПОКУПЦЯ
Наше завдання – вигідно продати свої фінансові компанії.
Завдання Покупця – вигідно купити фінансову компанію.
Ми акумулюємо бажання майбутніх Сторін угоди, аналізуючи попит і пропозиції, – пропонуємо адекватну ціну.

ПОВНА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ УГОД (АДВОКАТСЬКЕ СУПРОВІД)

НАШЕ ПРАВИЛО: «Угода – це домовленість двох сторін, кожна з яких – вибирає прийнятний для себе спосіб співпраці. А ми, в даному співпраці, – дотримуємося конфіденційності отриманої інформації, – і супроводжуємо угоду ».

ЗАБЕЗПЕЧИМО КОМПЛЕКСНЕ СУПРОВІД КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ

Перереєстрація фінансової компанії: від 1-го дня (без узгодження).
Поміняємо власників, директора, бухгалтера, назва, адреса, отримаємо додаткові ліцензії та узгодження в найкоротші терміни.
Працюємо по всій Україні і з можливістю дистанційного супроводу угод!

Реєстрація Кредитної організації та Реєстрація Кредитною компанії

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ: з 2017 року був скасований такий фінансовий інститут, як Кредитна установа.

Відповідно кредитні установи перестали існувати і анулювалися для них ліцензії на кредитування за рахунок залучених коштів. Ліцензія на кредитування видається безстроково!

Фактично, зараз можна назвати кредитною установою – класичну фінансову компанію, яка має вигляд фінансової послуги – кредитування, і отримала відповідну ліцензію на кредитування за рахунок власних коштів. Така фінансова компанія може також надавати інші фінансові послуги: факторинг, лізинг, гарантії, поручительства і т.п., отримавши попередньо кожну ліцензію.

Кредитна організація (установа) – це фінансова компанія, яка, згідно із законодавством, має право надавати кредити юридичним і фізичним особам за рахунок власних коштів.

Кредитна організація (установа) є не банківської фінансової кредитної організацією, діяльність якої контролюється Нацкомфінпослуг (раніше – Держфінпослуг). Для початку своєї діяльності, Кредитна організація (установа) зобов’язана у відповідному порядку пройти реєстрацію, як фінансової організації, бути внесеною до реєстру фін.організацій, отримати відповідні Свідоцтво, і отримати ліцензію на кредитування.

ВИДИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ кредитної організації. ЛІЦЕНЗІЙНІ ВИМОГИ.

Всі види фінансових послуг, включаючи надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів підлягають ліцензуванню, і вимагають отримання окремої ліцензії на кожну фінансову послугу. Порядок отримання фінансових ліцензій регулюється Постановою КабМіну №913 від 07.12.2016г.

Якщо, кредитна організація (установа) має намір надавати фінансові кредити за рахунок залучених кошти, їй необхідно отримати відповідну ліцензію. Ліцензія видається терміном на 3 роки і може бути повторно видається на 5 років, якщо до кредитної організації і її відділенням не застосовувалися заходи впливу з боку контролюючих органів.

Спеціальна пропозиція! Наша компанія може надати Вам письмову консультацію щодо вибору і оптимального впровадження фінансової компанії в Ваші бізнес процеси і структури.

Маючи ліцензію, кредитна організація має право:

– надавати фінансових кредитів за рахунок власних коштів

– здійснювати обслуговування кредитів;

– здійснювати рефінансування іпотечних кредитів;

– здійснювати діяльність по кредитним договорам з іншими кредитними установами.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ кредитної організації (КОМПАНІЇ)

Згідно Розпорядження Нацфінпослуг, мінімальний розмір статутного капіталу кредитної організації повинен бути не менше 3 млн. гривень. Статутний капітал кредитної організації повинен бути сформований виключно грошовими коштами.

Варто звернути увагу! Якщо, Ви захочете в кредитній компанії змінити перелік фінансових послуг, які можуть надаватися іншими фінансовими компанія, Ви зіткнетеся з додатковими вимогами до розміру статутного капіталу такої фінансової компанії (від 3 млн. грн. го 5 млн. грн.).

Ми рекомендуємо! Якщо Ви хочете, що б Ваша фінансова компанія в поточної та майбутньої господарської діяльності була універсальна, бажано створювати статутний капітал від 5 млн. Грн. Це дозволить Вам в подальшому уникнути тривалі і багатоетапні процедури збільшення статутного капіталу з усіма наслідками, що випливають в Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг).

Чи не маєте можливість сформувати статутний капітал?

Ми допоможемо Вам це зробити в найкоротші терміни і за низькими цінами!

ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ кредитної організації (КОМПАНІЇ)

Кредитна організація (установа) зобов’язаний мати відповідні кваліфіковані кадри. Це регламентується Розпорядженням Нацкомфінпослуг №41 та Розпорядженням Держфінпослуг №1590 від 13.07.2004г.

Вимоги до директора:

– повну вищу освіту (спеціаліст, магістр);

– пройшов підвищення кваліфікації і здав іспит у напрямку фінансові установи;

– загальний трудовий стаж від 5 років, з яких від 2-х років – на керівних посадах, в тому числі: від 1-го року на ринку фінансових послуг;

– же не бути протягом останніх 5 років керівником, фин.директор або головбухом фін.учрежденія, визнаного банкрутом, підданого ліквідації, або до якої були застосовані заходи впливу з боку контролюючих органів;

– не мати непогашеної або не знятої судимості за умисні злочини в сфері госп. і службової діяльності;

– мати бездоганну репутацію.

 

The firm specializes

 is operating on the audit market since April 6, 1999.

The firm specializes in conducting audits of joint stock companies, due diligence (pre-sale analysis of enterprises on request of investors), accounting services for enterprises and entrepreneurs, consultations on tax and accounting matters, etc.

For many years of experience we have accumulated the experience that we have successfully used in cooperation with clients who are representatives of large, medium-sized enterprises, small businesses in a wide range of industries, namely:

 • Production enterprises
 • Motor transport enterprises
 • Enterprises of the mining industry
 • Wholesale and retail trade, catering
 • Service industry companies
 • Agricultural enterprises
  Trading in securities
 • Сredit unions
  Others

We cooperate with enterprises of different forms of ownership and entrepreneurs from different regions of Ukraine.

We provide assistance in compiling financial statements in accordance with international standards, which greatly facilitates the cooperation of enterprises with foreign investors.

At customer’s request, audit findings may be in foreign languages ​​(English, German, Russian).

The principles of our work:

 • confidentiality,
 • professionalism,
 • efficiency,
 • reliability,
 • compliance with the requirements of the current legislation of Ukraine.

The approach to pricing depends on our labor costs, that is, the labor intensity of individual stages of work.