Організація та ведення бухгалтерського обліку

Метою аудиторських послуг  з організації бухгалтерського обліку є виконання завдань з вибору форми організації та ведення обліку, розробки облікової політики, робочого плану рахунків, підготовки регістрів синтетичного та аналітичного обліку, розробки графіків документообороту, підбору технічного забезпечення обліку.
Проводиться аналіз особливостей господарської діяльності Замовника, її структури; аналіз документообороту; особливостей оподаткування;розробляється облікова політика для оптимізації ведення бухгалтерського та податкового обліку тощо

Послуги з ведення бухгалтерського обліку здійснюються у такі етапи:

1) Отримання первинних документів від Замовника;
2) реєстрація здійснених господарських операцій;
3) складання регістрів бухгалтерського обліку;
4) формування податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності .