Обов’язкове проведення аудиту

Деякі  випадки обов’язкового проведення аудита, передбачені Законодавством України
Підтвердження достовірності та повноти  річної  фінансової звітності   та   консолідованої   фінансової  звітності
–              ВАТ
–              підприємств   –   емітентів   облігацій
–              професійних учасників ринку цінних паперів
–              фінансових установ
–              інших  суб’єктів  господарювання,  звітність  яких  відповідно  до законодавства   України   підлягає   офіційному  оприлюдненню,  за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету
 Перевірка    фінансового    стану  засновників
–              банків
–              підприємств  з  іноземними  інвестиціями
–              відкритих   акціонерних товариств (крім фізичних осіб),
–              страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування
–              довірчих  товариств  та  інших фінансових посередників
Для емітентів  цінних  паперів  та  похідних (деривативів), а також  при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
Достовірність   та   повнота   річної   фінансової  звітності товариства   повинні  бути  підтверджені  аудитором  (аудиторською фірмою).
Обов’язкова  аудиторська  перевірка  річної  фінансової звітності товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п’ятдесят  неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три  роки.
Фінансовий  стан  засновників  (крім фізичних осіб) відкритих акціонерних  товариств  щодо  їх спроможності здійснити відповідні внески   до   статутного   (складеного)   капіталу   повинен  бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою).
Емітенти цінних паперів у складі річної   інформації   подають аудиторський висновок
Річна   фінансова   звітність   публічного    акціонерного товариствапідлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.
 Достовірність і повнота  річної  звітності  кредитної  спілки повинна   бути  підтверджена  незалежним  аудитором  (аудиторською фірмою),   визначеним   загальними   зборами   кредитної   спілки. Аудиторський   висновок   подається   Уповноваженому   органу   та представляється загальним зборам кредитної спілки.
Достовірність та  повнота  річного   балансу   і    звітності  довірчих    товариств    повинні   бути   підтверджені   аудитором (аудиторською фірмою).
Достовірність та   повнота   річного   балансу   і  звітності  страховиків  повинна  бути  підтверджена  аудитором  (аудиторською фірмою).
При  поданні  річної  звітності  національній комісії, що здійснює  державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і Національній   комісії   з   цінних  паперів  та  фондового  ринку  адміністратор і компанія з управління активами обов’язково додають до зазначеної звітності копію аудиторського висновку встановленого зразка.
Іноземні  інвестори  мають  право  вимагати  відшкодування збитків,  завданих їм незаконними діями чи  бездіяльністю  органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.  Збитки іноземних інвесторів повинні  бути  відшкодовані  за поточними  ринковими  цінами  або  на основі обґрунтованих оцінок, підтверджених незалежним аудитором (аудиторською організацією).
…подається висновок  аудитора  щодо  достовірності  та повноти передавального акта або розподільчого балансу.
Кожний учасник  банківської  групи  зобов’язаний  забезпечити проведення   щорічної  аудиторської  перевірки  річної  фінансової звітності аудитором  (аудиторською  фірмою).  Відповідальна  особа банківської  групи  зобов’язана  забезпечити  проведення  щорічної перевірки  аудиторською  фірмою  річної  консолідованої  звітності банківської групи
Аудит річної фінансової звітності   ломбарду та звітності фінансової компанії

аудиторський висновок щодо проміжної фінансової звітності юридичної особи за останній квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи;

аудиторський висновок щодо фінансової звітності юридичної особи за останній рік, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи.