Завдання з надання впевненості

Завдання з надання впевненості

1.   Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
2.   Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
3.   Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:
-оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);
-оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;
-оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління;
-оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;
-оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем  управління персоналом;
-оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій);
-оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємств;
-оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління;
-оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);
-оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;
-економічні експертизи (у тому числі судова за наявності відповідної атестації судового експерта);
-оцінка вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача);
-оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;
-оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;
-здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;
-перевірка прогнозної фінансової інформації;
-інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.