Відновлення бухгалтерського обліку

Відновлення бухгалтерського обліку виконується з метою систематизації існуючих та відновлення втрачених записів в системі регістрів бухгалтерського обліку.
Відновлення обліку необхідне при виявленні фактів неправильного ведення бухгалтерського обліку за попередні періоди або його відсутності на певних ділянках.

Відновлення бухгалтерського обліку проводиться із застосуванням наступних процедур:

-аналіз, систематизація та обробка первинних документів;
-аналіз існуючих та відновлення відсутніх бухгалтерських проведень за минулі періоди;
-реєстрація господарських операцій за попередні періоди;
-підготовка облікових регістрів, складання правильних записів за минулі періоди, заповнення коригуючих розрахунків;
-формування облікових регістрів та звітності за попередні періоди тощо
В результаті виконання послуги з відновлення бухгалтерського обліку замовник отримує регістри бухгалтерського та податкового обліку, фінансову і податкову звітність, сформовані за минулі періоди.